Strefa rodzica

+ -
Opłaty za korzystanie
z usług  przedszkola
Opłata miesięczna – za  każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu:

 • za 1 dziecko –1,30 zł
 • za 2-gie dziecko – 0,65zł
 • za 3-cie i kolejne dziecko oraz dzieci 6-letnie – bez opłat 
Opłata za żywienie  

8,50 zł/dzień

Odpis za żywienie od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka. Zgłoszenia nieobecności na:

 

telefon: 579 991 600

Numer kont:

 

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Oddział w Zaściankach

Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola:

(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc)

20 8060 0004 0842 7863 2000 0010

Opłata za żywienie:

(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc)

41 8060 0004 0842 7863 2000 0020

 

Elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu koszt zakupu jednej karty – 25 zł
Wyprawka higieniczna  

60zł/rok (papier toaletowy, jednorazowe ręczniki papierowe do wycierania rąk, mydło do dozownika)

Prosimy o wpłatę do pani Edytki (intendent przedszkola).

 

Wyprawka plastyczna

 

zakupu wyprawki dokonują nauczyciele poszczególnych grup

 

Zabawki

 

decyzja zakupu zabawek jest podejmowana w porozumieniu z Radą Rodziców

+ -
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wrzesień 2023
Dzień Muzyki październik 2023
Dzień Edukacji Narodowej październik 2023
Światowy Dzień Pluszowego Misia listopad 2023
Obchody 11 listopada „Patriotyczne śpiewanie” listopad 2023
Mikołajki grudzień 2023
Jasełka – Spotkanie świąteczne                                
z okazji Świąt Bożego Narodzenia                               
grudzień 2023
Świąteczny obiad wigilijny grudzień 2023
Dzień Babci i Dziadka styczeń 2024
Bal Karnawałowy luty 2024
Walentynki, dzień chłopczyka
i dziewczynki
luty 2024
Powitanie wiosny marzec 2024
Świąteczny obiad wielkanocny marzec 2024
Dzień Radia kwiecień 2024
Dzień Tańca kwiecień 2024
Dzień Flagi kwiecień 2024
Dzień Mamy i Taty maj 2024
Tydzień Dziecka czerwiec 2024
Pasowanie na Przedszkolaka czerwiec 2024
Biesiada Rodzinna – festyn czerwiec 2024
Pożegnanie absolwentów przedszkola czerwiec 2024
+ -

Informujemy, że w naszym przedszkolu dyżurują psycholog oraz pedagog specjalny, którzy są do Państwa dyspozycji przy ul. Leszczynowej 14/1.

Do zadań psychologa należą:
– wsparcie dzieci w zakresie określenia ich mocnych stron a także przyczyn niepowodzeń,
– pomoc rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych dzieci,
– udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom,
– psychoedukacja w zakresie rozwijania wiedzy w zakresie wychowania (np. praca z emocjami, rozwijanie współpracy, asertywność, normy społeczne).

Wszystkie wyżej wymienione działania psychologa są bezpłatne.

Potrzebę indywidualnych konsultacji należy zgłaszać pod adresem mailowym:
psgwsparcie@gmail.com

Materiały edukacyjne: 

Czy wiesz, że nie ma dobrych i złych emocji?

 

Nasze przedszkole współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, Tel. 85 741 62 35, e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl

Oferta poradni to m.in.:

 • diagnoza trudności edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych dzieci wraz z wydawaniem opinii lub orzeczenia ze wskazówkami;
 • systemowa terapia rodzin;
 • interwencja kryzysowa na teranie poradni, a w szczególnych przypadkach w placówkach;
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na terenie poradni (zgłoszenia telefoniczne);
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci diagnozowanych w poradni;
 • porady i konsultacje telefoniczne lub online w formie dyżurów dla rodziców i nauczycieli;
 • indywidualne diagnozy logopedyczne na terenie poradni;
 • przesiewowe badania prognostyczne 5-6 latków;
 • przesiewowe badania słuchu,
 • wstępna diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • a także: Oferta Poradni 2023_2024 – Przedszkole

Placówki udzielające pomocy członkom rodziny, dzieciom w zakresie doradztwa, terapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Oferowana-pomoc-rodzinie

+ -

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2023/2024:

01 – 31.07.2024 r.  

W dniach 01 – 02.08.2024 r. oraz 30.08.2024 r. odbędą się dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci. 

Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

 1. Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce odbędzie się w terminie 05 – 31.08.2024r.
 2. Opieka wakacyjna przewidziana jest dla dzieci, wobec których rodzice/opiekunowie prawni we wskazanym okresie nie mogą zapewnić opieki.
 3. Grupy będą łączone  w różnych przedziałach wiekowych.
 4. Rotacja nauczycieli  we wszystkich grupach wiekowych.     

W związku z powyższym prosimy o racjonale planowanie opieki wakacyjnej.

 

 

+ -

Kodeks Rodzica Przedszkolaka Samorządowego Przedszkola w Grabówce 

1. Punktualnie przyprowadzam dziecko do przedszkola w ustalonych godzinach.
2. Używam magicznych słów „dzień dobry”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, „do widzenia”.
3. Zwracam uwagę na przestrzeganie przedszkolnych zasad higieny i bezpieczeństwa.
4. Współdziałam z przedszkolem w celu przestrzegania przyjętych ustaleń w trosce o harmonijny rozwój mojego dziecka.
5. Zgłaszam nauczycielce niepokojące mnie zachowania dziecka.
6. Propozycje i uwagi nauczycielki są dla mnie wskazówką do pracy nad dzieckiem.
7. Uczestniczę w zebraniach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
8. Staram się by moje dziecko zjadało i próbowało wszystkie proponowane przez przedszkole potrawy.
9. Ubieram moje dziecko stosownie do panujących warunków atmosferycznych.
10. W terminie dokonuję opłat za przedszkole.
11. Daję dziecku czas na wykazanie się samodzielnością.
12. Aktywnie uczestniczę w życiu przedszkola.
13. Odbierając dziecko z przedszkola zwracam uwagę na sprawne ubieranie , oraz na zbyt głośne zachowanie się w szatni i na holu.
14. Rzetelnie rejestruję godziny przyprowadzania i odbierania dziecka

+ -

Co należy przynieść do przedszkola:

 1. Wygodne ubranie 
 2. Kapcie antypoślizgowe bez sznurówek na białej podeszwie – podpisane
 3. Pościel w worku – podpisana (grupa I, II, III)
 4. Piżama bez guzików -podpisana (grupa I, II, III)
 5. Majteczki i spodenki, bluzeczka na zmianę – zostawić w półce w szatni 
 6. Strój gimnastyczny w woreczku z materiału podpisany
  (grupa IV,V, VI,VII,VIII,IX,X)
 7. Chusteczki higieniczne w pudełku – 6 opakowań 
 8. Chusteczki nawilżone – 1 opakowanie 
 9. Kubeczki papierowe – 20 sztuk
+ -

Zarząd Rady Rodziców
w roku szkolnym 2023/2024

 • Przewodniczący – Justyna Gołembiewska 
 • Zastępca przewodniczącego – Julita Łuksza-Leszczuk
 • Sekretarz główny – Grażyna Brzezińska, Sylwia Nowicka
 • Skarbnik główny – Urszula Gruszewska 
 • Komisja rewizyjna: Sylwia Wakuluk, Marek Bajkowski
 • Członkowie zwyczajni: Patrycja Żukowska, Monika Rzepniewska, Monika Kulesza, Katarzyna Czapnik
   

Przedstawiciele do Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Grupa I

Justyna Gołembiewska – przewodnicząca

Justyna Czajkowska

Dorota Chodorowska

Grupa II

Patrycja Żukowska – przewodnicząca

Magdalena Kuźmicka

Edyta Malinowska

Grupa III

Sylwia Nowicka – przewodnicząca

Iwona Grycuk

Urszula Łabencka

Grupa IV

Marek Bajkowski – przewodniczący

Agnieszka Dudek

Ewa Jurczuk

Grupa V

Monika Rzepniewska – przewodnicząca

Piotr Falkowski

Adam Michalski

Grupa VI

Monika Kulesza – przewodnicząca

Anna Misiaczek

Agnieszka Czurak

Grupa VII

Urszula Gruszewska – przewodnicząca

Katarzyna Białobłocka

Barbara Hołownia – Lipska

 Grupa VIII

Sylwia Wakuluk – przewodnicząca

Magdalena Urbanowicz

Agnieszka Mościcka

Grupa IX

Katarzyna Czapnik – przewodnicząca

Iwona Borowa

Monika Broniewicz

Grupa X

Grażyna Brzezińska – przewodnicząca

Mateusz Sulima

Patrycja Mojsak

Grupa XI

Julita Łuksza – Leszczuk – przewodnicząca

Katarzyna Czapnik

Monika Sokół

Fundusze Rady Rodziców będą wydatkowane zgodnie z preliminarzem ustalonym na zebraniu Rady Rodziców:

60 % uroczystości przedszkolne

40 % cele statutowe przedszkola

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Grabówce uchwaliła, iż na Fundusz Zabawkowy będą zbierane pieniądze
w wysokości 100 zł od dziecka do 15 października 2023r.

Uchwalono wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

150,00 zł na dziecko

Powyższe wpłaty zbierają nauczycielki poszczególnych grup w zaklejonej i podpisanej kopercie. Istnieje także możliwość bezpośredniej wpłaty na konto: 

Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Grabówce
Leszczynowa 14/1 15-523 Grabówka
60 8060 0004 0843 0818 2000 0010

 

Załączniki: 

Regulamin Rady Rodzicow

Plan pracy rady rodzicow

 

 

 

+ -

 

Godziny realizacji Realizowane treści  
Bezpłatny czas pobytu przeznaczony nauczanie, opiekę i wychowanie w godzinach  7:30 – 12:30  
6:30 – 8:00

 

„Powitanie dnia – poranek” – schodzenie się dzieci w swojej grupie lub dyżurującej, zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne  
7:30 – 8:00 Zabawy integrujące grupę oraz swobodne, rozmowy kierowane, praca indywidualna z dziećmi mającymi mikrodeficyty rozwojowe, z dziećmi zdolnymi, utrwalanie zdobytych wiadomości  
8.00 – 8.30 Ćwiczenia poranne (5-6 latki) lub zabawa ruchowa (3-4 latki),
Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe – przygotowanie do śniadania
 
9:00 – 11:30 „Odkrywamy i działamy”
Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą realizowanych w oparciu o podstawę programową oraz wg wybranego programu edukacyjnego (m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno- moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, badawczej)
 
Realizacja II – go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego (dzieci 5-6 letnie)   
Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu we wszystkich porach roku
Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe – pomoc dzieci przy nakrywaniu stolików do obiadu
 
12:00 – 12:30 Zabawy relaksacyjno – wyciszające, słuchanie bajek, odpoczynek (leżakowanie w grupach młodszych – do godz. 14.00),
Zabawy swobodne
 
12:30 –17:00 „Wesołe popołudnie”
Różnego typu zajęcia zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. zabawy muzyczno-rytmiczne, gry i zabawy sportowe, tematyczne lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym,  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.
 
Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących), zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych  
Zabawy muzyczne, słuchanie czytanych bajek, zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy, podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci  
 

Stałe czynności w trakcie  pobytu dzieci w przedszkolu

8:30 – 9:00 Śniadanie    
11:30 – 12:00 Obiad       

 

 
12:00 – 14:00 Drzemka poobiednia dzieci 3 i 4  letnie
14:15 – 14:45 Podwieczorek  
+ -

W naszym przedszkolu funkcjonuje szereg kół zainteresowań prowadzonych przez nauczycielki: 

 1. Miłośników gier planszowych
 2. Robotyka
 3. Zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych
 4. Koło froblowskie 
 5. Małego majsterkowicza
 6. Młodego czytelnika
 7. Gier planszowych
 8. Harrego Pottera 

 

+ -

Programy zatwierdzone do realizacji w roku szkolnym 2023/2024:

„Program wychowania przedszkolnego”-Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, MAC Edukacja

„Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, zerówek i placówek integracyjnych” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, wyd. WSiP 

„English Play Box. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. – D. Sikora-Banasik, E. Wilkos, wyd. Nowa Era

„Odkryjmy Montessori raz jeszcze” – I. Albinowska, R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matejczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska 

Programy własne nauczycieli realizowane w naszym  przedszkolu:

„Zaczarowany świat książek” (program rozwijania zainteresowań czytelniczych skierowany do dzieci  trzyletnich). – Agnieszka Sawicka 

„Nie tylko matematyka – kodowanie i odkodowywanie”-Beata Jakończuk

Profilaktyczny program logopedyczny „Gimnastyka buzi i języka” dla dzieci w wieku przedszkolnym -Beata Jakończuk

„Play and learn” -program nauczania języka angielskiego -Marta Brejnak

„Hello, English” autorski program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-4lat – Katarzyna Grzegorczuk

 

 

 

+ -

ZAŁĄCZNIK II

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

 1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 );
  2. maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 );
  3. syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
  4. zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 2. Skorupiaki i produkty pochodne;
 3. Jaja i produkty pochodne;
 4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
  2. żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
 6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego ( 1 );
  2. mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu Dalfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
  3. fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
  4. estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
  1. serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, b) laktitolu;
 8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis ), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 9. Seler i produkty pochodne;
 10. Gorczyca i produkty pochodne;
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
 13. Łubin i produkty pochodne;
 14. Mięczaki i produkty pochodne.

_______

( 1 ) Oraz produkty pochodne, o ile obróbka, jakiej je poddano, najprawdopodobniej nie wpływa na zwiększenie alergenności, ocenionej przez właściwy organ w odniesieniu do produktu, z którego powstały.

+ -

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych, w tym danych uczniów, rodziców, opiekunów Prawnych lub
   

  kontrahentów i osób współpracujących, jest Przedszkole Samorzadowe w Grabówce, ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok reprezentowane przez Dyrektora placówki.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych oraz pracowników Przedszkola odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu możliwości
   

  wykonywania przez jednostkę zadań edukacyjnych określonych w przepisach obowiązującego prawa. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów lub do momentu określonego na podstawie odrębnego dobrowolnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 4. Dane kontrahentów, osób współpracujących są przetwarzane w celach realizacji umów łączących strony lub świadczenia usług realizowanych w ramach współpracy i będą przechowywane na czas realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osób korzystajacych z formularza kontaktowego będą przetwarzane do celu obsługi zapytania i będą przechowywane przez okres trwania korespondencji, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.
 6. Pozyskiwane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w tych sytuacjach, gdy przesłankę stanowi przepis prawa, wymóg ustawowy lub umowny. W niektórych sytuacjach, związanych z procesem edukacji, podawanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwrazanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Skip to content