Strefa rodzica

+ -
Opłaty za korzystanie
z usług  przedszkola
Opłata miesięczna – za  każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu:

 • za 1 dziecko –1,14 zł
 • za 2-gie dziecko – 0,57 zł
 • za 3-cie i kolejne dziecko oraz dzieci 6-letnie – bez opłat 
Opłata za żywienie  

7,50 zł/dzień

Odpis za żywienie od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka. Zgłoszenia nieobecności na:

telefon Leszczynowa: 579 991 600
 
Jeżynowa, Sobolewo: Intendent2psg@gmail.com
telefon Jeżynowa, Sobolewo 535 806 406

 

Numer kont:

 

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Oddział w Zaściankach

Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola:

(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, grupa,miesiąc)

20 8060 0004 0842 7863 2000 0010

Opłata za żywienie:

(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, grupa,miesiąc)

41 8060 0004 0842 7863 2000 0020

 

Elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu koszt zakupu jednej karty – 25 zł
Wyprawka higieniczna  

55zł/rok (papier toaletowy, jednorazowe ręczniki papierowe do wycierania rąk, mydło do dozownika)

Prosimy o wpłatę do pani Edytki (intendent przedszkola).

 

Wyprawka plastyczna

 

zakupu wyprawki dokonują nauczyciele poszczególnych grup

 

Zabawki

 

decyzja zakupu zabawek jest podejmowana w porozumieniu z Radą Rodziców

+ -
·         Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wrzesień 2022
·         Pasowanie na Przedszkolaka wg ustaleń
·         Dzień Edukacji Narodowej październik 2022
·         Światowy Dzień Pluszowego Misia listopad 2022
·         Obchody 11 listopada „Patriotyczne śpiewanie” listopad 2022
·         Mikołajki grudzień 2022
·         Jasełka grudzień 2022
·         Świąteczny obiad wigilijny grudzień 2022
·         Dzień Babci i Dziadka styczeń 2022
·         Bal karnawałowy luty 2023
·         Walentynki, dzień chłopczyka i dziewczynki luty 2023
·         Powitanie wiosny marzec 2023
·         Warsztaty wielkanocne z rodzicami marzec 2023
·         Świąteczny obiad wielkanocny kwiecień 2023
·         Dzień Flagi – parada maj 2023
·         Dzień rodziny- festyn czerwiec 2023
·         Dzień Dziecka czerwiec 2023
·         Pożegnanie absolwentów przedszkola czerwiec 2023
·         Uroczystości urodzinowe wg ustaleń
+ -

Informujemy, że w naszym przedszkolu dyżuruje psycholog, który jest do Państwa dyspozycji przy ul. Leszczynowej 14/1, w każdy poniedziałek (9.00-12.30), wtorek (12:00-15:30), piątek (9:00-12:30).

Do zadań psychologa należą:
– wsparcie dzieci w zakresie określenia ich mocnych stron a także przyczyn niepowodzeń,
– pomoc rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych dzieci,
– udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom,
– psychoedukacja w zakresie rozwijania wiedzy w zakresie wychowania (np. praca z emocjami, rozwijanie współpracy, asertywność, normy społeczne).

Wszystkie wyżej wymienione działania psychologa są bezpłatne.

Potrzebę indywidualnych konsultacji należy zgłaszać pod adresem mailowym:
psgwsparcie@gmail.com

Materiały edukacyjne: 

Czy wiesz, że nie ma dobrych i złych emocji?

 

Nasze przedszkole współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, Tel. 85 741 62 35, e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl

Oferta poradni to m.in.:

 • diagnoza trudności edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych dzieci wraz z wydawaniem opinii lub orzeczenia ze wskazówkami;
 • systemowa terapia rodzin;
 • interwencja kryzysowa na teranie poradni, a w szczególnych przypadkach w placówkach;
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na terenie poradni (zgłoszenia telefoniczne);
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci diagnozowanych w poradni;
 • porady i konsultacje telefoniczne lub online w formie dyżurów dla rodziców i nauczycieli;
 • indywidualne diagnozy logopedyczne na terenie poradni;
 • przesiewowe badania prognostyczne 5-6 latków;
 • przesiewowe badania słuchu,
 • wstępna diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • a także: Oferta Poradni 2022_2023 – Przedszkole

Placówki udzielające pomocy członkom rodziny, dzieciom w zakresie doradztwa, terapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Oferowana-pomoc-rodzinie

+ -

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2022/2023:
1 – 31 sierpnia 2023 r. 

Dni adaptacyjne dla nowych przedszkolaków: 31 lipca i 30 sierpnia 2023 r. 

Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2022/2023

 1. Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce odbędzie się w terminie 3  – 28 lipca 2023r.
 2. Opieka wakacyjna przewidziana jest dla dzieci, wobec których rodzice/opiekunowie prawni we wskazanym okresie nie mogą zapewnić opieki.
 3. Grupy będą łączone  w różnych przedziałach wiekowych.
 4. Rotacja nauczycieli  we wszystkich grupach wiekowych.     

W związku z powyższym prosimy o racjonale planowanie opieki wakacyjnej.

 

 

+ -

Kodeks Rodzica Przedszkolaka Samorządowego Przedszkola w Grabówce 

1. Punktualnie przyprowadzam dziecko do przedszkola w ustalonych godzinach.
2. Używam magicznych słów „dzień dobry”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, „do widzenia”.
3. Zwracam uwagę na przestrzeganie przedszkolnych zasad higieny i bezpieczeństwa.
4. Współdziałam z przedszkolem w celu przestrzegania przyjętych ustaleń w trosce o harmonijny rozwój mojego dziecka.
5. Zgłaszam nauczycielce niepokojące mnie zachowania dziecka.
6. Propozycje i uwagi nauczycielki są dla mnie wskazówką do pracy nad dzieckiem.
7. Uczestniczę w zebraniach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
8. Staram się by moje dziecko zjadało i próbowało wszystkie proponowane przez przedszkole potrawy.
9. Ubieram moje dziecko stosownie do panujących warunków atmosferycznych.
10. W terminie dokonuję opłat za przedszkole.
11. Daję dziecku czas na wykazanie się samodzielnością.
12. Aktywnie uczestniczę w życiu przedszkola.
13. Odbierając dziecko z przedszkola zwracam uwagę na sprawne ubieranie , oraz na zbyt głośne zachowanie się w szatni i na holu.
14. Rzetelnie rejestruję godziny przyprowadzania i odbierania dziecka

+ -

Co należy przynieść do przedszkola:

 1. Wygodne ubranie 
 2. Kapcie antypoślizgowe bez sznurówek na białej podeszwie – podpisane
 3. Pościel w worku – podpisana (grupa I, II, III, VIII,IX,X,XI)
 4. Piżama bez guzików -podpisana (grupa I, II, III, VIII,IX,X,XI)
 5. Majteczki i spodenki, bluzeczka na zmianę – zostawić w półce w szatni 
 6. Strój gimnastyczny w woreczku z materiału podpisany
  (grupa IV, V VI,VII,XII,XIII,XIV)
 7. Chusteczki higieniczne w pudełku – 6 opakowań 
 8. Chusteczki nawilżone – 1 opakowanie 
 9. Kubeczki papierowe – 20 sztuk
+ -

Zarząd Rady Rodziców
w roku szkolnym 2022/2023

 • Przewodniczący – Klinicki Marcin
 • Zastępca przewodniczącego – Łuksza-Leszczuk Julita 
 • Sekretarz główny – Sędziak Anna
 • Sekretarz – Kownacki Paweł 
 • Skarbnik główny – Gruszewska Urszula 
 • Skarbnik – 
 • Komisja rewizyjna:
  Kuźmicka Magdalena
  Czapnik Katarzyna
 • Członkowie zwyczajni:
  Przytuło Łukasz 
  Nowicka Sylwia 
  Bajkowski Marek 
  Wakuluk Sylwia
  Brzezińska Grażyna 
  Prokopowicz Ireneusz
  Gryc Justyna 

Skład Rady Grup w roku 2022/2023:

 1. Kuźmicka Magdalena 
  Dogwiert Agnieszka 
  Malinowska Edyta
 2. Nowicka Sylwia
  Grycuk Iwona
  Łabędzka Urszula
 3. Sędziak Anna
  Kulesza Marzena
  Michalski Adam 
 4. Gryc Justyna
  Gierejkiewicz Milena
  Mackiewicz Marta 
 5. Gruszewska Urszula
  Białobłocka Katarzyna 
  Hołownia – Lipska Barbara 
 6. Klinicki Marcin 
  Blaszko Katarzyna 
  Chwiećko Marta
 7. Przytuło Łukasz 
  Żukowski Marek 
  Kulesza Artur 
 8. Bajkowski Marek 
  Dudek Agnieszka
  Walenczak Joanna
 9. Wakuluk Sylwia 
  Mościcka Magdalena
  Kiercel Beata 
 10. Czapnik Katarzyna
  Miedzwiedziew Anna 
  Olechowicz Milena 
 11. Brzezińska Grażyna
  Zdrodowska Urszula
  Sulima Mateusz
 12. Łuksza – Leszczuk Julita 
  Kolosa Emilia 
  Sokół Monika
 13. Kownacki Paweł
 14. Prokopowicz Ireneusz 

Fundusze Rady Rodziców będą wydatkowane zgodnie z preliminarzem ustalonym na zebraniu Rady Rodziców:

60 % uroczystości przedszkolne

40 % cele statutowe przedszkola

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Grabówce uchwaliła, iż na Fundusz Zabawkowy będą zbierane pieniądze
w wysokości 100 zł od dziecka do 15 października 2022r.

Uchwalono wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

150,00 zł na dziecko

Powyższe wpłaty zbierają nauczycielki poszczególnych grup w zaklejonej i podpisanej kopercie. Istnieje także możliwość bezpośredniej wpłaty na konto: 

Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Grabówce
Leszczynowa 14/1 15-523 Grabówka
60 8060 0004 0843 0818 2000 0010

Załączniki: 

Regulamin Rady Rodzicow

 

+ -

 

Godziny realizacji Realizowane treści  
Bezpłatny czas pobytu przeznaczony nauczanie, opiekę i wychowanie w godzinach  7:30 – 12:30  
6:30 – 8:00

 

„Powitanie dnia – poranek” – schodzenie się dzieci w swojej grupie lub dyżurującej, zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne  
7:30 – 8:00 Zabawy integrujące grupę oraz swobodne, rozmowy kierowane, praca indywidualna z dziećmi mającymi mikrodeficyty rozwojowe, z dziećmi zdolnymi, utrwalanie zdobytych wiadomości  
8.00 – 8.30 Ćwiczenia poranne (5-6 latki) lub zabawa ruchowa (3-4 latki),
Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe – przygotowanie do śniadania
 
9:00 – 11:30 „Odkrywamy i działamy”
Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą realizowanych w oparciu o podstawę programową oraz wg wybranego programu edukacyjnego (m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno- moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, badawczej)
 
Realizacja II – go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego (dzieci 5-6 letnie)   
Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu we wszystkich porach roku
Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe – pomoc dzieci przy nakrywaniu stolików do obiadu
 
12:00 – 12:30 Zabawy relaksacyjno – wyciszające, słuchanie bajek, odpoczynek (leżakowanie w grupach młodszych – do godz. 14.00),
Zabawy swobodne
 
12:30 –17:00 „Wesołe popołudnie”
Różnego typu zajęcia zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. zabawy muzyczno-rytmiczne, gry i zabawy sportowe, tematyczne lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym,  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.
 
Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących), zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych  
Zabawy muzyczne, słuchanie czytanych bajek, zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy, podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci  
 

Stałe czynności w trakcie  pobytu dzieci w przedszkolu

8:30 – 9:00 Śniadanie    
11:30 – 12:00 Obiad       

 

 
12:00 – 14:00 Drzemka poobiednia dzieci 3 i 4  letnie
14:15 – 14:45 Podwieczorek  
+ -

W naszym przedszkolu funkcjonuje szereg kół zainteresowań prowadzonych przez nauczycielki: 

 1. Koło teatralne
 2. Koło Małego Podróżnika
 3. Koło miłośników gier planszowych
 4. Koło czytelnicze
 5. Robotyka
 6. Moja przygoda z origami
 7. Koło małego chemika – w świecie eksperymentów
 8. Koło matematyczne 
 9. Koło plastyczne 

 

+ -

Programy zatwierdzone do realizacji w roku szkolnym 2022/2023:

„Program wychowania przedszkolnego”-Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, MAC Edukacja

„Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” Program wychowania przedszkolnego – M.Chludzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek, Nowa Era

„Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, zerówek i placówek integracyjnych” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, wyd. WSiP 

„English Play Box. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. – D. Sikora-Banasik, E. Wilkos, wyd. Nowa Era

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli. Program języka angielskiego. – Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska, Macmillan Polska

„Odkryjmy Montessori raz jeszcze” – I. Albinowska, R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matejczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska 

Programy własne nauczycieli realizowane w naszym  przedszkolu:

„Nie tylko matematyka – kodowanie i odkodowywanie”-Beata Jakończuk

Profilaktyczny program logopedyczny „Gimnastyka buzi i języka” dla dzieci w wieku przedszkolnym -Beata Jakończuk

„Play and learn” -program nauczania języka angielskiego -Marta Brejnak

„Hello, English”autorski program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-4lat – Katarzyna Grzegorczuk

„Młody Europejczyk” – Barbara Jasiuk 

Innowacje:

„Zmierz uczucia w oparciu o książkę „Uczuciometr inspaktora krokodyla” – Nowicka P. 

„Profilaktyka wad postawy poprzez ćwiczenia korekcyjne przy muzyce i z nietypowymi przyborami do ćwiczeń” – Szczygielska A. 

„English Special Days with Global Reading” – Brejnak M. 

„Muzyczne podróże małe i duże” – Zalewska W. 

 

 

+ -

WYKAZ 14 ALERGENÓW – SUBSTANCJI I PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJIE NIETOLERANCJI

INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE

 1. Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie.
 2. Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 3. Jaja oraz produkty przygotowywane na ich bazie.
 4. Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 5. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 6. Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 7. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą)
 8. Orzechy z drzew orzechowych, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjiowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 9. Seler oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 10. Gorczyca oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 11. Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie.
 12. Dwutlenek siarki oraz siarczany w stężeniach wyższych niż 10 mg/l w przeliczeniu na całkowitą zawartość CO2 dla produktów w postaci  przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.
 13. Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie.
 14. Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.                                                                       

+ -

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych, w tym danych uczniów, rodziców, opiekunów Prawnych lub
   

  kontrahentów i osób współpracujących, jest Przedszkole Samorzadowe w Grabówce, ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok reprezentowane przez Dyrektora placówki.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych oraz pracowników Przedszkola odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu możliwości
   

  wykonywania przez jednostkę zadań edukacyjnych określonych w przepisach obowiązującego prawa. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów lub do momentu określonego na podstawie odrębnego dobrowolnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 4. Dane kontrahentów, osób współpracujących są przetwarzane w celach realizacji umów łączących strony lub świadczenia usług realizowanych w ramach współpracy i będą przechowywane na czas realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osób korzystajacych z formularza kontaktowego będą przetwarzane do celu obsługi zapytania i będą przechowywane przez okres trwania korespondencji, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.
 6. Pozyskiwane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w tych sytuacjach, gdy przesłankę stanowi przepis prawa, wymóg ustawowy lub umowny. W niektórych sytuacjach, związanych z procesem edukacji, podawanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwrazanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Skip to content