Aktualności

linia Wyniki rekrutacji 2024/2025

Drodzy Rodzice

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w rekrutacji podstawowej 8 marca 2024 r.

Wyniki mogą Państwo sprawdzić na listach wywieszonych
w przedszkolu przy ul. Leszczynowej 14/1.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych (dotyczy dzieci nowoprzyjętych)muszą potwierdzić i złożyć w formie pisemnej w siedzibie przedszkola oświadczenie woli przyjęcia dziecka w dniach 8 – 15 marca 2024 r. do godz. 15.00

Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola.

Nie podpisanie oświadczenia woli przyjęcia dziecka
w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.

Anna Czyżewska
przewodniczący
komisji rekrutacyjnej

Skip to content