Grupa XI

linia GRUPA XI

Nauczycielki: Pani Beata, Pani Katarzyna

Woźna oddziałowa: Pani Monika


linia Co nowego w naszej grupie?

Treści programowe realizowane w miesiącu

MARCU

  1. ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
  2. W MARCU JAK W GARNCU
  3. DBAMY O ZDROWIE
  4. WITAJ WIOSNO!
  5. WIOSENNE PORZĄDKI
  6.  

Wiersz do nauki

W. Broniewskiego „Pierwiosnek”.

 

Piosenka do nauki

,,Maszeruje Wiosna” K.Bożek-Gowik

 

chłopczyk
Skip to content