Grupa I

linia GRUPA I

Nauczyciele: Barbara, Anna, Kinga

Pomoc nauczyciela: Edyta

Woźna oddziałowa: Beata


linia Tematy realizowane w Marcu:

 

  1. ,,W marcu jak w garncu”
  2. ,,Zwierzęta egzotyczne”
  3. ,,Dbamy o zdrowie w przedwiośniu”
  4. ,,Nadchodzi wiosna”
  5. ,,Jesteśmy aktorami”

 

Piosenka wprowadzona w tym miesiącu:   

,,Jestem muzykantem konszabelantem”

(Bartłomiej Abramowicz , Jagoda Naja)

 Wiersz wprowadzony w tym miesiącu:

,,Powitanie wiosny”

(Maria Konopnicka)

Język angielski:

Słownictwo:
horse, cat, cow, pig, dog, hen
spring, sun, sky, butterfly, flower
utrwalamy słownictwo opisujące pogodę: sunny, rainy, cloudy, snowy
oraz kolory: red, blue, yellow, green, orange, purple.

Piosenki:

Hello, how are you? – Super Simple Song
Mystery box – Super Simple Songs
Ride to the farm – Bliżej przedszkola
Open shout them – Super Simple Songs
(przeciwieństwa: open/shut, big/small, please/no thank you, fast/slow, loud/quiet.
Easy goodbye – Dream English

chłopczyk
Skip to content