Grupa II

linia Grupa II

Nauczyciele: Monika, Kinga, Katarzyna

Pomoc nauczyciela: Ewa

Woźna oddziałowa: Ewa

linia Aktualności

Tematy realizowane w Marcu:

1. ,,Jak powstał węgiel?”

2. ,,Zwierzęta na wsi”

3. ,,W marcu jak w garncu”’

4. ,, Nadchodzi wiosna”

5. ,, Zabawy w teatr”

 

 

 

Piosenka wprowadzona w tym miesiącu :

,,Ciepło – zimno” 

(sł. Dorota Kluska

muz. Gabriela Gąsior)

Wiersz wprowadzony w tym miesiącu:

,,Pracowita wiosna”

 (M. Witewska)

Język angielski:

Słownictwo i zwroty:

horse, cat, cow, pig, dog, hen
spring, sun, sky, butterfly, flower
utrwalamy słownictwo opisujące pogodę: sunny, rainy, cloudy, snowy
oraz kolory: red, blue, yellow, green, orange, purple.

Piosenki: 

Hello, how are you? – Super Simple Song
Mystery box – Super Simple Songs
Ride to the farm – Bliżej przedszkola
Open shout them – Super Simple Songs
(przeciwieństwa: open/shut, big/small, please/no thank you, fast/slow, loud/quiet.
Easy goodbye – Dream English

Powyższe piosenki można znaleźć na www.youtube.com 

chłopczyk
Skip to content