Rekrutacja

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

15 lutego – 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 15 marca 2021 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

16 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

od 17 marca do 23 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola ( w postaci pisemnego oświadczenia)

24 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Informacje dostępne są również na stronie www.suprasl.pl w zakładce – edukacja

Ze względu na reżim sanitarny Dni otwarte w placówce nie odbędą się.

Prosimy o śledzenie strony internetowej.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 579 991 611.

Wniosek o przyjęcie dziecka należy w formie papierowej przynieść do placówki i zostawić w wyznaczonym miejscu  w holu przedszkola.

Formularz wniosku można pobrać w holu przedszkolu lub ze strony internetowej.

Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Grabówce
Barbara Beata Palewska