Grupa IV

linia grupa IV

Nauczycielki: Joanna Bogus,

Izabela Dernoga

Pomoc nauczyciela: Ewa Milewska

Woźna oddziałowa: Beata Zajkowska

linia Udanych wakacji!!!

chłopczyk