Grupa III

Nauczyciele: Barbara Jasiuk, Monika Komosa

Pomoc nauczyciela: Emilia Sołowiej

Woźna oddziałowa: Małgorzata Snarska

linia Udanych wakacji!!!

chłopczyk