Grupa II

Nauczyciele: Iwona Bogusławska, Wioleta Zalewska

Pomoc nauczyciela: Anita Drugow

Woźna oddziałowa: Anna Wilczyńska

linia Udanych wakacji!!!

chłopczyk