Grupa II

Nauczyciele: Marta Brejnak, Marlena Dębowska

Pomoc nauczyciela: Ewa Milewska

Woźna oddziałowa: Joanna Nikołajuk

linia Realizowana tematyka

 

 

 

chłopczyk