Aktualności

linia Uwaga – przedłużenie terminu zgłoszeń!

„WE CAN SING”- GMINNY KONKURS JĘZYKOWO-MUZYCZNY

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRABÓWCE
zaprasza do wzięcia udziału
w gminnym konkursie językowo- muzycznym
„WE CAN SING”

Konkurs został objęty honorowym Patronatem Burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego.

Regulamin konkursu:
⦁ Konkurs adresowany jest do dzieci ( i rodziców ) z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z gminy Supraśl.
⦁ Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Grabówce, osobami odpowiedzialnymi nauczycielki- Katarzyna Grzegorczuk i Marta Brejnak.

Cele konkursu:
⦁ rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim;
⦁ rozwijanie uzdolnień wokalnych oraz językowych;
⦁ nawiązanie współpracy między przedszkolami oraz wymiana doświadczeń;
⦁ zachęcenie rodziców do atrakcyjnej formy spędzenia czasu z dziećmi jaką jest wspólna zabawa przy przygotowaniu występu.

Udział w konkursie polega na zaśpiewaniu przez dziecko lub dziecko z rodzicem piosenki w języku angielskim oraz na nagraniu występu w formie pliku video i przesłaniu do organizatora.
Do wiadomości należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko uczestnika( – ów), wiek dziecka, nazwę placówki oraz imię, nazwisko i telefon osoby do kontaktu ( nauczyciela) oraz zgodę na przetwarzanie danych. Wzór znajdują się w załączniku.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
⦁ występy solo- dziecko;
⦁ występy w duecie- dziecko z rodzicem.

Nagrania prosimy wysłać na adres przedszkolegrabowka@gmail.com w terminie do 12.03.2021. Rozstrzygnięcie konkursu, powiadomienie o jego wyniku oraz przesłanie nagród i dyplomów do 18.03.2021r.

Podczas oceny prac brane będą pod uwagę:
⦁ ogólny wyraz artystyczny występu;
⦁ zaangażowanie dziecka.

Do przygotowania występu można wybrać dowolny utwór w języku angielskim, ale zachęcamy do korzystania z repertuaru dziecięcego. Inspiracji można szukać na YouTube np. na kanałach Super Simple Songs, Kiboomers, Pinkfong, Nursery Rhymes.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!