Aktualności

linia Ogłoszenie o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

WAŻNE !!!

W dniach  1 – 8 lutego 2021 roku /do godziny 16.00/ Rodzice, których dzieci będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce w roku szkolnym 2021/2022, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje są do pobrania w przedsionku przedszkola oraz na stronie internetowej (www.przedszkolewgrabowce.pl).

Wypełnione deklaracje prosimy przekazać pracownikom obsługi, pełniącym dyżur w holu wejściowym.

Nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka ponowną rekrutacją do przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grabówce

                                            Barbara Beata Palewska