Aktualności

linia Konkurs fotograficzny ,,Gmina Supraśl, moja mała ojczyzna w jesiennej scenerii”

Przedszkole Samorządowe w Grabówce zaprasza do udziału w gminnym konkursie fotograficznym pt. ,, Gmina Supraśl, moja mała ojczyzna w jesiennej scenerii”, pod patronatem Burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego.


CELE KONKURSU :

 • ukazanie różnorodności piękna naszej gminy,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat gminy (krajobraz, ciekawe miejsca, przyroda),
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych rodziców i dzieci,
 • zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat i ich rodziców z Przedszkola Samorządowego w Grabówce, Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Przyjmowane będą fotografie kolorowe i czarno-białe w formacie 13 x 18 cm., max. 3 szt. (bez wydruków komputerowych tylko na papierze fotograficznym).
 • Przedstawiające osoby na tle jesiennego krajobrazu, w ciekawym otoczeniu, przyrodę w Gminie Supraśl.
 • Zdjęcia należy umieścić na kolorowej kartce A3 ( mile widziane elementy zdobnicze).
 • Na odwrocie pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica, wiek dziecka oraz tytuł pracy.
 • Przyjmujemy maksymalnie 6 prac z każdej placówki.
 • Prace składamy w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce.
 • Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i poza placówką.
 1. Termin składania prac do 18.10.2019 r.
 2. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora.
 3. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach przedszkola.
 4. Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie w naszym przedszkolu .
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.10.2019 r.
 6. Dla zwycięzców organizator przewiduje nagrody- niespodzianki.
 7. Osoby koordynujące konkurs- nauczycielki: Barbara Jasiuk, Joanna Bogus, Monika Komosa.