Grupa VI

Nauczycielki: Joanna Bogus, Justyna Adamczyk

Woźna oddziałowa: Beata Zajkowska

  1. Wybieramy się na bal.2. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę. 3. Ziemię mamy tylko jedną.4. Świat jest taki ciekawy, więc w kosmos wyruszamy.

WIERSZ DO NAUKI

Jak powstaje kropla wody

to zależy od pogody

gdy słoneczko mocno grzeje

ciepło cicho i nie wieje

Wtedy paruje do góry

i chowa się w zimne chmury

potem deszczem z nieba leci

zmywa kurz a nawet śmieci

Napełnia stawy kałuże

jeziorka małe i duże

Podlewa roślinki małe

ziemię drzewa okazałe

A gdy zimno jest na ziemi

wtedy mróz ją w lód zamieni

Do picia potrzebna ptakom

wszystkim ludziom i zwierzakom

Bardzo zdrowa gdy przejrzysta

do tego smaczna i czysta

traktujmy ją należycie

bo woda to przecież życie.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI

Był sobie król, był sobie paź, i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, Rzecz najzupełniej pewna. żyli wśród róż, nie znali burz, Rzecz najzupełniej pewna.

Kochał  się król, kochał się  paź, kochali się w królewnie I ona też kochała ich kochali się wzajemnie . I ona też kochała ich kochali się wzajemnie .

Lecz stała się pewnego dnia rzecz straszna niesłychanie Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła

Lecz żeby Ci, nie było żal, dziecino ukochana. Z cukru był król, z piernika paź, królewna z marcepana. Z cukru był król, z piernika paź, królewna z marcepana.

chłopczyk