Aktualności

linia Gminny konkurs fotograficzny

Gminny konkurs fotograficzny, pt.: ,,Moja mała Ojczyzna – Gmina Supraśl w wiosennej scenerii.”

I Organizator:
Przedszkole Samorządowe w Grabówce
ul. Leszczynowa 14/1
15-523 Grabówka
Tel: 579 991 611 lub 535 806 406
Nauczycielki odpowiedzialne za przebieg i realizację konkursu:
Joanna Bogus, Barbara Jasiuk, Monika Komosa

II Cele konkursu :
– ukazanie różnorodności piękna Gminy Supraśl,
–poszerzanie wiedzy na temat gminy (piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, ciekawe miejsca i obiekty oraz tradycję i kulturę),
– rozwijanie zainteresowań fotograficznych rodziców i dzieci,
–zachęcanie rodziców i dzieci, mieszkańców gminy do odkrywania na nowo powszechnie znanych miejsc w Gminie Supraśl do wspólnego, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.


III Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie Gminy Supraśl wiosennej scenerii.

IV Regulamin konkursu:
1.Uczestnicy konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 3 – 6 lat z Przedszkola Samorządowego w Grabówce, Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach wraz z rodzicami, rodzeństwem lub innymi członkami rodziny.
2. Zasady konkursu:
Przyjmowane będą fotografie kolorowe w formacie 13 x 18 cm., max. 4 szt. (bez wydruków komputerowych tylko na papierze fotograficznym).
Zdjęcia należy umieścić na kolorowej kartce A3 ( mile widziane elementy zdobnicze).
Na odwrocie należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych dziecka wraz z metryczką. Wzory znajdują się w załączniku.
Prace składamy w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce lub w Oddziale Przedszkola w Sobolewie.
Dodatkowo- same zdjęcia wraz z opisem (daty i miejsca wykonania zdjęć, nazwa obiektu na zdjęciu) prosimy o przesłanie na adres:
przedszkole10grupa@gmail.com
Fotografie oznaczone jakimikolwiek znakami (logo, data itp.) zostaną zdyskwalifikowane.
Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i poza placówką.
Przyjmujemy maksymalnie 6 prac z każdej placówki.
Termin składania prac do 14.05.2021r.
Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenie artystyczne.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.05.2021r.
Wyniki konkursu jak i zdjęcia nagrodzonych prac będą opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach przedszkola.
Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Uwaga!
W miesiącach letnich planowana jest IV edycja konkursu, pt.: ,,Moja mała Ojczyzna- Gmina Supraśl latem” ( rozstrzygnięcie – wrzesień 2021r.).
Najlepsze fotografie zostaną wykorzystane do wydania kalendarza promującego nasz region.