Galeria

linia Konkurs fotograficzny 2021- III edycja

Podsumowanie III edycji konkursu fotograficznego „Moja mała Ojczyzna – Gmina Supraśl w wiosennej scenerii”.

10 czerwca 2021r. w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego. Jak co roku,został on objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego.

Głównym celem konkursu było zachęcenie całych rodzin do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przedmiotem natomiast, wykonanie fotografii ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie Gminy Supraśl.               

Zaproszone do udziału były dzieci w wieku 3 – 6 lat z różnych placówek oświatowych z terenu  gminy  wraz z rodzicami, rodzeństwem lub innymi członkami rodziny.

Na konkurs nadesłano 11 prac. Oceny ich dokonała specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Beata Palewska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grabówce, Marcin Iwaniuk – Zastępca Burmistrza Supraśla oraz Katarzyna Grochowska- fotograf FotoFerma.

Wysoki poziom wykonanych fotografii sprawił, że po raz kolejny jury miało nie lada problem, aby wytypować zwycięzców. Podczas oceniania  brano pod uwagę  jakość zdjęć,  ujęcie tematu i celów oraz walory estetyczne. Po długich i burzliwych naradach udało się ustalić werdykt.

Nagrody otrzymali następujący uczestnicy konkursu:

 • Marian Czyżewski z Przedszola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu;
 • Marcel Dmitruk z Przedszola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi im.  Jana Pawła II w Supraślu;
 • Ksawery i Miłosz Komosa z Przedszkola Samorządowego w Grabówce;
 • Martyna Marek z Przedszkola Samorządowego w Grabówce.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Sebastian Hrubczyński z Przedszkola Samorządowego w Grabówce;
 • Gabriela Hrubczyńska z Przedszkola Samorządowego w Grabówce;
 • Łucja Czajkowska z Przedszkola Samorządowego w Grabówce;
 • Lidia Dunda z Przedszkola Samorządowego w Grabówce;
 • Natalia Dunda z Przedszkola Samorządowego w Grabówce;
 • Piotr Jankowski Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ogrodniczkach;
 • Oliwier Gołosko Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ogrodniczkach.

Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Miasta w Supraślu i Przedszkole Samorządowe  w Grabówce.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i przysłali zdjęcia na  konkurs. Gratulujemy nagrodzonym i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego, pt.: ,,Moja mała Ojczyzna- Gmina Supraśl latem”.

Organizatorki konkursu:

 Barbara Jasiuk, Monika Komosa, Joanna Bogus