Galeria

linia GIMNASTYKA SMYKA

Dzieci nabywają nowe złożone umiejętności ruchowe, gdy mają możliwość ćwiczenia tych czynności. Podczas zajęć ruchowych wzrasta kondycja fizyczna: szybkość, siła oraz wytrzymałość. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w ćwiczeniach ponieważ wiedzą, że ruch to zdrowie!