Galeria

linia 77 rocznica największej egzekucji na Białostocczyźnie. Przedszkolaki pamiętają!

W niedzielę, 21.06.2020r. odbyły się uroczystości z okazji 77 rocznicy masowej egzekucji w Grabówce. Po mszy w miejscu zbrodni hitlerowskich różne delegacje składały kwiaty i znicze. W uroczystościach tych uczestniczyli też przedstawiciele społeczności naszego przedszkola, dzieci, rodzice i nauczyciele. Przedszkolaki poprzez udział w uroczystości, już od najmłodszych lat, kształtują w sobie postawy patriotyczne.