Aktualności

linia Zmiana

Uwaga rodzice!!!

Z uwagi na ostatnie wydarzenia związane z zamknięciem przedszkola, coraz większą  ilość zachorowań w naszym kraju  oraz po rozmowach
z sanepidem od wtorku 27.10.2020r.
zamykamy strefę wspólną dla rodziców.

Rodzice wraz z dziećmi mogą wejść do przedsionka przedszkola

(z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

a następnie panie z personelu obsługowego zaprowadzą dzieci do szatni
oraz do poszczególnych sal.
Zmiana dotyczy także dzieci z najmłodszych grup przedszkolnych,
 w których okres adaptacji już się zakończył.

Prosimy o przekazanie kart stoperek dla pracowników przedszkola.

Przypominamy:

Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.